Creditul IMM pentru reconversie profesională și investiții în competențe cu garanție europeană

BCR Social Finance oferă sprijin financiar cu garantie europeana IMM-urilor pentru a investi în perfecționarea și recalificarea forței de muncă, contribuind astfel la creșterea competitivității și productivității unei întreprinderi.


Creditul IMM pentru reconversie profesională și investiții în competențe cu garanție europeană

BCR Social Finance oferă sprijin financiar cu garantie europeana IMM-urilor pentru a investi în perfecționarea și recalificarea forței de muncă, contribuind astfel la creșterea competitivității și productivității unei întreprinderi.

Pe cine finanțăm

IMM-uri

Minim 1 an fiscal

Entități cu cifra de afaceri până la 4.750.000 RON

Ce finanțăm

 • Investiții în active necorporale
 • Capital de lucru – pentru competențe: ucenicie, programe care conduc la calificări recunoscute la nivel național, stagii, antreprenoriat studențesc, abilități digitale, instruiri / dobândirea altor abilități
  • (a) Ucenicie => programe de învățare care combină în mod sistematic învățarea bazată pe muncă în companii cu învățarea in instituții de educație sau de formare. Acestea trebuie să conducă la o calificare recunoscută la nivel național și să fie incheiata sub formă de contract sau acord formal pentru o perioadă de timp determinate agreată între angajator și ucenic și / sau o instituție care reprezintă ucenicul, definind caracteristicile uceniciei; 
  • (b) Programe care conduc la calificări recunoscute la nivel național, inclusiv orice program care conduce la o calificare (altele decât programele educaționale eligibile) incluse în cadrele naționale / regionale de calificare (NFQ) ale statelor membre; 
  • (c) stagii, care sunt contracte de muncă pe termen scurt încheiate între o întreprindere și un student sau un absolvent, stagii în care există o componentă explicită a formării la locul de muncă; 
  • (d) Antreprenoriatul studenților => programe de educație (sub orice formă, inclusiv formare, stagii etc.) care includ obtinerea de competențe antreprenoriale prin focusarea pe crearea de afaceri, inclusiv - printre altele - înființarea sau proiectarea sau simularea unei întreprinderi sau a unui proiect, furnizat de un centru de formare sau o asociație sau echivalent; 
  • (e) Abilități digitale (adică orice abilități legate de alfabetizarea digitală (de exemplu, capacitatea de a găsi, evalua, utiliza, partaja, crea conținut și de a desfășura activități folosind tehnologiile informaționale); programele de competențe digitale includ, printre altele, acele programe de competențe digitale (sub orice formă) furnizate de un centru de formare sau asociație sau consultanță sau echivalent (inclusiv camere de comerț, asociații profesionale etc.);
  • (f) Formare / obtinerea altor abilități, care reprezintă orice instruire internă sau externă pentru forța de muncă a beneficiarilor finali. 

Avantaje

 • Fără avans
 • Costuri fixe pe toată perioada de creditare
 • Perioada de grație este de maxim 6 luni
 • Perioada de creditare cuprinsă între 12 luni și 84 de luni
 • Garanție financiară de portofoliu oferită de Fondul European de Investiții în cadrul Programului Skills and Education (80%)
 • Grafic flexibil de rambursare a creditului în funcție de fluxul de numerar previzionat
 • Suma maximă finanțată 370.000 RON

Documente solicitate

 • Documente înființare afacere (cui, act constitutiv,  etc.)
 • Actele de identitate ale reprezentanților legali
 • Certificat fiscal
 • Documente financiare care atesta situatia financiara sau veniturile generate
 • Planul de training  creditele de capital lucru

“Această finanțare este posibilă cu sprijinul Uniunii Europene prin Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS). Scopul FEIS este de a sprijini finanțarea și implementarea investițiilor productive în Uniunea Europeană și să asigure acces crescut la finanțare.”

Solicită credit

Prin completarea şi validarea acestui formular sunt de acord ca toate datele cu caracter personal oferite BCR Social Finance să fie prelucrate de către specialiştii băncii in vederea analizei si soluţionării prezentei solicitări precum si in scopuri statistice.

Pentru detalii privind modalitatile în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de catre BCR Social Finance vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate.

*Câmp obligatoriu